Pro akcionáře

Vyrocni

Výroční zprávy

Dokumenty vztahující se k výročním zprávám.

Detaily >> 

Pololetni

Pololetní zprávy

Dokumenty vztahující se k pololetním zprávám.

Detaily >> 

Mezitimni

Mezitímní zprávy

Dokumenty vztahující se k průběžným informacím.

Detaily >> 

Valna Hromada

Valné hromady

Svolávání valných hromad a zápisy z jejich konání.

Detaily >> 

Vnitrni

Vnitřní informace

Dokumenty týkající se vnitřních informací.

Detaily >> 

Ostatni

Ostatní informace pro akcionáře

Dokumenty nespadající do ostatních kategorií.

Detaily >>